Izveštaj o transparentnosti

Predstavljamo izvštaj o transparentnosti društva za reviziju Aca Professional Audit Company d.o.o, Beograd. Izveštaj sadrži informacije koje su direktno povezane sa kvalitetom revizije, a to su informacije o upravljačkoj strukturi, nezavisnosti, kao i o kontrolama kvaliteta koje primenjujemo u reviziji.

Predstavljamo izvštaj o transparentnosti društva za reviziju Aca Professional Audit Company d.o.o, Beograd. Izveštaj sadrži informacije koje su direktno povezane sa kvalitetom revizije, a to su informacije o upravljačkoj strukturi, nezavisnosti, kao i o kontrolama kvaliteta koje primenjujemo u reviziji. Sama transparentnost prerasta u ključni element kojim se dokazuje kvalitet revizije, tako da podržavamo objavljivanje informacija kojima ćemo odborima za reviziju, regulatornim telima, tržišnim učesnicima omogućiti da se uvere u naše zalaganje za kvalitet revizije. Izveštaj o transparentnosti “ACA Professional Audit Company” d.o.o, Beograd, za 2017. godinu, izrađen je i biće objavljen u skladu sa članom 20. Zakona o reviziji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 62/13). i članom 5. stav 2. Alineja 2. Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS „ broj 114/2013).

Izveštaj o transparentnosti Aca Professional Audit d.o.o.