Etički kodeks

Etički kodeks je interni akt Institucije koji bliže uređuje etička načela, opšteprihvaćena pravila ponašanja i profesionalne standarde kojih su dužni da se pridržavaju funkcioneri, državni revizori i drugi zaposleni u Državnoj revizorskoj instituciji.

 

Preuzmite dokument

Etički kodeks Državne Revizorske Institucije